Praha je hlavním městem České republiky a neodmyslitelně jedním z nejkrásnějších měst světa. Coby historická metropole byla hlavním městem Českého knížectví, Českého království a sídelním městem císařů Svaté říše římské. Unikátní historické centrum společně s Pražským hradem, Karlovým mostem a množstvím kostelů, paláců a zahrad je zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Je nesporným faktem, že na tuzemském trhu s realitami Praha zaujímá zcela výsadní postavení. Proto je investování do nemovitostí v Praze zajímavým způsobem nejbezpečnějšího způsobu dlouhodobého zhodnocení financí. 

Podívejte se, jaké nemovitosti vám přinášníme v jednotlivých lokalitách.

GASTRO

GASTRO

investiční objekty

investiční objekty

Španělsko a Portugalsko

Španělsko a Portugalsko

Zelené Kaskády hostavice

Zelené Kaskády hostavice

Moje Kubáň vršovice

Moje Kubáň vršovice

Pod Bertramkou smíchov

Pod Bertramkou smíchov

Legerova

Legerova

Domy

Domy

SEKUNDÁRNÍ TRH S BYTY

SEKUNDÁRNÍ TRH S BYTY